Services externes
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d’hébergement
24h/7j
Services externes gratuits
Services externes
24h/7j
Accompagnement sans hébergement pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Interprètes disponibles gratuitement
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants

Vyolans domestik

Definisyon

Vyolans mari ak madanm defini kòm lefèt ke yon manm nan koup la * ap chèche gen pouvwa sou lòt la lè l sèvi avèk mwayen ki nesesè yo. [1] Li ka fè eksperyans nan yon relasyon maryaj, ekstramarital oswa amoure, nan nenpòt laj nan lavi yo. [2]

Vyolans mari ak madanm se pa rezilta yon pèt kontwòl. Okontrè, li se chwazi a vle di domine yon moun epi revandike pouvwa li sou li.[3] Sa a se yon chwa paske gason ki gen konpòtman vyolan pa fè sa nan tout esfè nan lavi yo, nan tout sitiyasyon, oswa 24 èdtan pa jou. Yo regilyèman patisipe pou solisyon ki pa vyolan, menm lè yo te fè fas ak evènman emosyonèlman entans. Se poutèt sa, vyolans yo se pa sou kiyès yo ye tankou moun, men sou sa yo chwazi fè. [4]

* Vyolans mari oswa madanm ka prezan nan tout koup, etewoseksyèl oswa omoseksyèl (masisi oswa madil), kèlkeswa idantite sèks. Chak patnè ka viv nan yon relasyon abizif. Sepandan, depi 80%[5] nan viktim vyolans domestik nan Kanada se fanm, epi nou se yon abri fanm, nou ap chwazi apwòch pwoblèm nan nan vyolans domestik soti nan pèspektiv vyolans pa gason kont fanm. Modèl la rete menm jan an pou tout koup.

[1 ] Regroupement des maisons pour femmes victimes de vyolans conjugale, Comment se manifeste-t-elle? , http://maisons-femmes.qc.ca/?page_id=182[2] Gouvènman Kebèk (1995), Politique d’intervention en matière de volence conjugale: Prévenir, dépister, counter la volence conjugale. Quebec: Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale et familiale, p.23[3]Gouvernement du Québec (1995). Politik Entèvansyon Vyolans Domestik: Anpeche, detekte ak kontrefè vyolans domestik. Quebec: Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale et familiale, p.23[1]Table de concertation en violence conjugale et agressionà caractère sexuelle de Laval (2011), Brisez le Silence, Laval, p.16[2] Majistra Sinhan (2013), Atik Jiristat – Vyolans fanmi nan Kanada: Yon pwofil estatistik 2011, Estatistik Kanada, p. 3

Sik vyolans domestik

 • Pou agresè a: fache depase, silans lou, ton agresif, jès rapid, menase sanble,…
 • Pou viktim nan: li ap eseye bese tansyon an, kontwole jès li yo ak mo, ajiste bezwen yo nan agresè a, konsantre sou atitid li yo: santiman nan angwas ak dekouraje nan viktim nan ogmante
 • Pou agresè a: vèbal, sikolojik, fizik, agresyon seksyèl. Li souvan di li “pèdi kontwòl” nan pwen sa a. Anfèt, l ap pran pouvwa. Li vle domine viktim nan epi yo pral pran tout mwayen li kapab reyalize li.
 • Pou viktim nan: li santi l imilye, tris, tris, avèk yon santiman enjistis.
 • Pou agresè a: li minimize gravite agresyon an. Li site pwoblèm li yo ak alkòl, dwòg, elatriye. Li retabli madanm li dramatike oswa li pa t oblije pwovoke l.
 • Pou viktim nan: Fè fas ak jistifikasyon li yo, li bliye kòlè pwòp li yo nan agresyon sa a epi wè tèt li kòm responsab pou konpòtman agresè a. Li di tèt li ke pa chanje pwòp atitid li ak konpòtman, vyolans lan pral disparèt. Li ap viv nan ensekirite, ajiste demand agresè a. Li wè tèt li kòm enkonpetan nan lavi marye li ak nan lavi pèsonèl li.
 • Pou agresè a: li fè tout sa yo dwe padonnen epi minimize gravite a nan sitiyasyon an: pwomès pou chanje, pa fè l ‘ankò, ale nan terapi, ofri kado,…
 • Pou viktim nan: Li viv anpil espwa, paske li jwenn mesye a li renmen. Li vle ba li yon lòt chans. Li ka gen tandans bliye epi pafwa menm refize prezans vyolans nan relasyon yo.

Sous: Regroupement des maisons pour femmes victimes de vyolans conjugale (2006), La vyolans conjugale … Ki sa li egzakteman?, p.21; Enstiti Nasyonal Sante Piblik (2001-2016), Kit Medya Domestik, https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/de-quoi-parle-t-on#cycle

Espiral vyolans

Avèk letan, kontwòl mari/madanm li ap ogmante. Kriz vyolans yo ap parèt pi souvan, ak entansite yo ap ogmante, pafwa ki mennen nan asasinay. Plis sik la repete tèt li, pi fò nonm vyolan an kenbe sou fanm lan pral. Kidonk, li pap bezwen jistifye aksyon l yo ankò, viktim nan ap fè tèt li. Apre yon ti tan, pa pral gen okenn faz “myèl” faz, li pral ale nan “jistifikasyon” nan “tansyon”, ki pral kite pa gen okenn repitasyon pou fanm lan.

Sources: Table de concertation en violence conjugale et agressionà caractère sexuel de Laval (2011), Brisez le Silence, Laval, p.16

Kalite vyolans mari/madanm

Gen diferan fòm vyolans ak yon moun kapab viktim de youn, menm jan li kapab viktim plizyè an menm tan. Li posib tou pou kèk fòm vyolans pral disparèt epi bay lòt moun mwayen pou yo tan.

Abi vèbal: Pi trivialize a
  • Ensilt, sarkasm;
  • Remak degradan ak imilyan;
  • Menas, chante;
  • Lòd pwononse bluntly;
  • Menase ton vwa, rele, chichote.
Abi sikolojik: Ki pi sibtil
  • Kritik, blame, devalyasyon;
  • Denigrasyon, imilyasyon;
  • Atitid kontanple ak remak;
  • Endferans, neglijans;
  • Silans;
  • Vyolans kont objè ak bèt.

Nòt: Abi emosyonèl ka difisil pou rekonèt. Li pa kite okenn tras sou kò a. Li difisil pou detekte pa ankourajman an ak pa viktim nan.

Li detwi estim pwòp tèt ou ak mennen nan santiman konfonn, nan dout pwòp tèt ou-dout.

Vyolans fizik: pi piblik la
  • Pouse, pouse;
  • Rale cheve;
  • Mòde;
  • Souke bra, kou;
  • Voye objè;
  • Menase ak yon zam;
  • Boule;
  • Frape;
  • Touye.

Remak: Sa a se fòm ki pi byen koni ak byen li te ye nan vyolans. Lè li rive, sikolojik oswa vyolans vèbal anjeneral deja prezan nan relasyon an.

Vyolans seksyèl: Tabou ki pi
  • Fòse yon fanm, pa anmède, entimidasyon, manipile oswa britalize li, gen kouche seksyèl, avèk li oswa avèk lòt moun;
  • Enpoze zak degradan;
  • Fòse mari/madanm li mete rad erotik, yo gade materyèl pònografik;
  • Demanti fizik yon fanm ak kapasite seksyèl, imilye l ‘pa konpare li ak lòt fanm;
  • Pouse yon fanm fè sèks san pwoteksyon malgre risk yo;
  • Anpeche mari/madanm ou pran kontrasepsyon.

Remak: Fòse mari/madanm ou fè sèks se kadejak. Kadejak maryaj te rekonèt kòm yon zak kriminèl depi 1983.

Vyolans ekonomik: Toupatou men enkoni
  • Demann responsablite pou chak depans;
  • Anpeche gen pwòp kont labank ou;
  • Fòse oswa anpeche travay;
  • Mande pou peye yon moun;
  • Vòlè oswa fòs pou vòlè oswa fwod;
  • Dèt ki fèt san konsantman;
  • Kreye depandans finansye.

Remak: Fòm sa a nan vyolans diminye otonomi fanm yo. Li pè pou l pa t kapab kite mari l ak madanm li paske l t ap jwenn tèt li san resous pou l viv.

Vyolans sosyal
  • Mari/madanm nan toujou ap beni pèp la enpòtan pou li;
  • Mari/madanm nan demanti pastan yo, aktivite yo, espò ke fanm lan pratike;
  • Li anpeche yo fè telefòn oswa kontak fizik avèk fanmi oswa zanmi;
  • Li entèdi l resevwa vizitè;
  • Li kontwole Imèl li yo ak apèl telefòn.

Remak: Fòm vyolans sa a devlope piti piti. Ti kras pa ti kras, fanm lan jwenn tèt li pou kont li ak izole.

Vyolans espirityèl
  • Fòse respekte sereyal relijye oswa pratik;
  • Kontwòl nan pratik relijye;
  • Denigrasyon nan kwayans.

Sous: Table de concertation en violence conjugale et agressionà caractère sexuel de Laval (2011), Brisez le Silence, Laval, p.11-13

Des questions, des doutes ?

Nous sommes là pour vous aider ! Appelez-nous au