Services externes
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d’hébergement
24h/7j
Services externes gratuits
Services externes
24h/7j
Accompagnement sans hébergement pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Interprètes disponibles gratuitement
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants

Sèvis pou ebergé

Multi-Femmes se you kay pou ebergé fanm viktim abi mari. Kay la gen yon kapasité de 15 plas pou 6 fanm ka 9 timoun men ou paka rete pou anpil tan nan kay sa se jis kèk jou oubyen kèk mwa.

Tou sèvis yo pral ofriw yo gratis e sekré. Reyinyon fomèl, enfomèl, endividyèl, osaw an group, osi byen ke akonpayman yo pou pwosedi yo se sèvis yo ofri pandan aranjman an.

Kay la se you anviwonman de vi, chak fanmi gen pwop chanm yo, lot chanm yo komen.

Rele no unan 514-523-1095

* Sèvis entèprèt disponib jan sa nesesè

Sévis ekstèn

Multi-Femmes ofri tou sèvis ekstèn ki konstantre sou de aspé : swiv ou san ou pa ebergé e swiv ou apré ou te hebergé.

Fanm ki pa bezwen oswa ki bezwen pwoteje ka benefisye de sèvis koute, sipò nan eksperyans yo ak etap yo, toujou nan yon entansyon pou rejwenn pouvwa sou lavi yo. Timoun yo, ki ekspoze a vyolans domestik oswa vyolans apre separasyon, kapab sipòte tou nan lavi yo.

Rele nou nan 514 523 2645