Services externes
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d’hébergement
24h/7j
Services externes gratuits
Services externes
24h/7j
Accompagnement sans hébergement pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Services gratuits et confidentiels
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants
Maison d'hébergement
24h/7j
Interprètes disponibles gratuitement
Maison d'hébergement
24h/7j
Pour les femmes et leurs enfants

osijè de

Milti-Femmes se yon òganizasyon ki baze sou kominote a, ki pa Peye-Femmes se yon manm nan Regwoupement des maisons pour femmes victimes de vyolans konjigal.

Misyon nou

Ede fanm viktim vyolans domestik ak pitit yo lè yo bay abri, sekirite, koute ak sipò. Li se tou sou denonse vyolans domestik kòm yon pwoblèm sosyal epi yo pa yon pwoblèm endividyèl ak defann dwa fanm nan sosyete a an jeneral.

Objektif nou yo

 • Denonse vyolans domestik nan tout fòm li yo;
 • Bay yon kote ki an sekirite pou fanm viktim vyolans domestik ak pitit yo;
 • Enfòme fanm sou dwa yo;
 • Ede idantifye atitid ak konpòtman ki gen rapò ak vyolans domestik;
 • Ede manman oswa lòt moun rekonèt enpak vyolans domestik sou fanm ak timoun;
 • Wizif fanm;
 • Kraze izolasyon;
 • Ogmante estim pwòp tèt ou;
 • Leve konsyantizasyon sou vyolans domestik.

Istwa nou an

 • 1975 : The Centre de la Femme Nouvelle, pote ansanm elèv ak avoka, kreye pou ede fanm nan pwosedi legal tout kalite. Medam sa yo byen vit reyalize ke li ka danjere pou fanm ki viktim vyolans domestik toujou ap viv ak mari/madanm yo konsilte legalman. Avèk sa nan tèt ou, yo te deside etabli yon abri, yon kote ki an sekirite ak konfidansyèl pou ede fanm ki viktim vyolans domestik ak pitit yo.
 • 1977 : Centre de la Femme Nouvelle fonde Centre Refij montréal, youn nan premye abri ki nan zile Monreyal.
 • 1984 : Centre Refuge Montréal chanje non li nan Multi-Femmes.
 • 1993: Milti-Femmes mete kanpe yon resous2yèm etap: Milti-Femmes Deux. Sis inite lojman yo lè sa a yo ofri, pou yon peryòd maksimòm de yon ane, fanm ak timoun ki te deja rete nan yon abrietap 1st .
 • 2006: Milti-Femmes, gras a nouvo lajan ki soti nan Pwogram Sipò Pou Kominotè (CSSP), ka ofri sèvis estriktire pou ansyen rezidan yo ak pitit yo, osi byen ke fanm ak timoun ki pa mande pou lojman, yo rele ” sèvis ekstèn “.

Des questions, des doutes ?

Nous sommes là pour vous aider ! Appelez-nous au